Tilbake

Forlenging

Vi kan tilby forlenging av fartøy. Vi har erfaring med forlenging av komplekse fartøy med langsgående hydrauliske- og elektriske systemer. Flere fiskefartøy i kystflåten har valgt å komme til NSS for forlengelse.

 

 

   

Bilder