Tilbake

HMS & KS

 

Helse, miljø og sikkerhet


Vi forplikter oss til kontinuerlig å forbedre våre HMS-rutiner ved å sikre at regelverket samt våre interne standarder blir fulgt. HMS er et lederansvar i Norwegian Shipbuilding Supplies.


Hver enkelt ansatt som arbeider for Norwegian Shipbuilding Supplies , eller i tilknyttede selskaper er ansvarlig for sin egen sikkerhet, så vel som sine kollegers sikkerhet. Alle ansatte skal omfatte HMS-verdiene i sine daglige arbeidsrutiner, for å oppnå økt sikkerhet i fremtiden.


Norwegian Shipbuilding Supplies skal:


- Overholde alle lover og regler for HMS som påvirker våre aktiviteter.
- Lære opp alle ansatte og nyansatte med hensyn til HMS
- Sikre at ledelsen aktivt og kontinuerlig vurderer effektiviteten av selskapets HMS-politikk.
- Implementere revisjon av HMS-systemet for å sikre at virksomheten er i henhold til selskapets HMS-politikk.


KS (Kvalitetssikring)


Kvalitetsforbedring og kvalitetskontroll er en av konsernledelsens hovedoppgaver og en nøkkelfaktorene i Norwegian Shipbuilding Supplies forretningskonsept.


Kvalitetesmålene skal nås ved benytte kvalitetssikringssystemet som et styrende verktøy for å sikre at riktig kvalitet er planlegges, oppnås, vedlikeholdes og dokumenteres for alle aktiviteter i organisasjonen.


Norwegian Shipbuilding Supplies oppnår dette ved å:
- Sikre at implementering og oppfølging av kvalitetssikringssystemet er et ledelsesansvar.
- Sikre at kvalitetskontroll er desentralisert og fungerer på alle nivåer i organisasjonen, med støtte fra kvalitetsleder.
- Skape riktige og tilstrekkelige forventninger, slik at arbeidet gjøres riktig fra starten av.
- Sikre at de riktige spesifikasjoner, normer, standarder, regler og forskrifter, er oppfylt.
- Sikre at alle ansatte på alle nivåer er kvalifisert for det arbeidet de skal gjennomføre, slik at den fastsatte kvalitet oppnås.
- Utfører revisjoner i henhold til plan godkjent av konsernsjefen.
- Sikre at kvalitetssikringssystemet oppfyller de relevante krav satt av NS-ISO 9000 og Environment Standard 14001
- Sikre at Norwegian Shipbuilding Supplies øverste ledelse forplikter seg til å videreutvikle kvaliteten kontrollsystem.